Preview Mode Links will not work in preview mode

HBTQAI-podden


Mar 3, 2017

Vi har en snabb genomgång om vad Trump hunnit klubba igenom som påverkar HBTQAI-personer minst sagt negativt, om ojämställdhet och mellanmjölksfeminism i Mello, Arvingarna och andra oklarheter på senaste QX-galan samt startar tema-avsnitten starkt med hur vi kom ut ur våra garderober och tips till andra som funderar på det.